Ga op ontdekkingstocht

Maak kennis met alles en iedereen op boerderij Borreveld! Kom meer te weten over de mensen, de boerderij en natuurlijk de lieve dieren!

?

De boerderij

De coaches

Annet Lekkerkerker
Gudy de Mooy
Nanoek Hazelhoff
Barbara Bastinck

De dieren

Paarden
Ezels
Alpaca's
Schapen
Honden
Katten
Konijnen
Kippen
Koeien

Coach Annet Lekkerkerker

Mijn naam is Annet Lekkerkerker, ik ben getrouwd met boer Kees en de trotse moeder van 3 kinderen. Ik ben opgegroeid op een boerderij en heb hierdoor persoonlijk mogen ervaren dat dieren veel te bieden hebben.

Dieren accepteren je zoals je bent. Ze kunnen je troosten, ze geven je hun vertrouwen en je kunt veel van hen leren. Daarnaast kun je ook nog eens veel plezier met hen hebben.

Van kinder- en jeugdtherapeut naar systeemgerichte begeleiding en therapie voor volwassenen

Nadat onze kinderen ernstig ziek zijn geweest, hebben wij als ouders ervaren dat reguliere begeleiding niet altijd het gewenste resultaat oplevert. Zeker als kinderen moeten praten over hun probleem of hulpvraag. Dat is voor mij aanleiding geweest om eerst de opleiding tot kindercoach te volgen en aansluitend de opleiding tot kinder- en jeugdtherapeut. In mijn rol als kinder- en jeugdtherapeut is het voor mij een uitdaging om aansluiting te vinden bij het kind, vanuit zijn of haar sport, interesses, hobby's en/of voorkeuren. Het contact met het kind hoeft niet alleen uit praten te bestaan, contact maken is fijn met en tussen de dieren of tijdens spel of creatieve activiteiten. Vanuit die aansluiting met het kind wil ik op zoek naar mogelijke oplossingen voor een hulpvraag, daarbij gebruik makend van de talenten en de kwaliteiten van het kind en van zijn of haar opvoeders.  In eerste instantie heb ik me vooral op de begeleiding van kinderen/jongeren gericht, maar al snel werd duidelijk het zo helpend is om ouders te betrekken in de begeleiding van het kind of de jongere. Na het volgen van diverse systeemgerichte opleidingen, kreeg ik steeds meer handvatten om ouders inzichten te geven en hen te ondersteunen in hun ouderrol.  Intussen melden zich steeds meer volwassenen zich aan, vaak omdat de manier van therapie hen aanspreekt. Ook zij zijn van harte welkom.

Scholing

Enerzijds heb ik me de laatste jaren geschoold in trauma-resonantieprocessen middels de methode Interactieve Zelf Resonantie (IZR). Anderzijds heb ik scholing gevolgd op gebied van trauma m.b.v. Brainspotting, Emotional Feedom Techniques (EFT), reflexintegratie en energetisch werken m.b.v. Nieuw Emotioneel Inzicht (NEI) en de energetische stoel. (onder het kopje methodes volgt een meer uitgebreide uitleg over deze methodes).  De komende tijd zal ik me nog blijven scholen in IZR, reflexintegratie, NEI en de stoelen. Onlangs ben ik gestart met opleiding van Heart connection, ontdekken wat de signalen van ons lichaam ons vertellen en welke verbanden er liggen met emotionele en overspoelende ervaringen. Verder vind ik het boeiend om me verder te verdiepen in het werk van Deb Dana, Janina Fisher en Maggie Kline, zij hebben veel onderzoek verricht welk effect trauma heeft op ons lichaam en met name ons zenuwstelsel. En belangrijker nog, op welke manier we daar ook weer van kunnen helen.

Mijn scriptie

Omdat ik telkens weer onder de indruk ben van datgene wat dieren bijdragen in de therapie heb ik gekozen om mijn eindscriptie voor de opleiding kinder- en jeugdtherapie te schrijven over 'de meerwaarde van de inzet van de ezels voor de kinder- en jeugdtherapeut'. Vindt u/jij het interessant om deze scriptie te lezen, dan kunt u/jij mijn scriptie inzien.

Trajecten met deze coach

Trainingen door deze coach

Informatieavonden met deze coach


Interventies met deze coach