Nu ook bij KOECHING: behandeling met EMDR

EMDR is de afkorting van: Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Het is een behandelmethode die effectief is bij niet goed verwerkte herinneringen aan 'schokkende' gebeurtenissen. Voorbeelden van dit soort gebeurtenissen zijn:
 • (Verkeers)ongelukken
 • Natuurrampen
 • Medische situaties
 • Plotseling verlies van een dierbare
 • Mishandeling of verwaarlozing
 • Seksueel misbruik
 • Incidenteel of systematisch geweld
 • Pestervaringen
Een groot aantal personen "verwerkt" deze ervaringen op eigen kracht, bij anderen ontwikkelen zich psychische klachten. Veel voorkomende klachten bij getraumatiseerde kinderen en jongeren zijn:
 • Steeds aan de gebeurtenis moeten denken
 • Nachtmerries
 • Angsten
 • Snel kwaad zijn
 • Moeite met concentreren
 • Slaapproblemen
 • Extra aanhankelijk gedragen/vastklampen aan ouders
 • Lichamelijke klachten (hoofdpijn/buikpijn)
 • Gevoelens van hulpeloosheid
 • Regressief (kinderlijk) gedrag
 • Agressief gedrag
 • Destructief gedrag

Hoe werkt zo'n trauma dan?

Onze hersenen verwerken traumatische ervaringen anders dan gewone ervaringen. Gewone ervaringen worden in onze hersenen opgeslagen als herinneringen. Maar wanneer je heel erg bang bent of in levensgevaar verkeert, dan kondigt je lichaam de alarmtoestand af. Alle beelden, gedachten, geluiden en gevoelens worden dan in ruwe vorm opgeslagen en niet verwerkt. Dat kan ervoor zorgen dat bij bepaalde beelden, geuren of geluiden alles weer naar bovenkomt. Kinderen/jongeren voelen dan dus steeds opnieuw dezelfde emoties als toen en raken iedere keer opnieuw van streek. EMDR helpt uw kind om het informatieverwerkingsproces af te ronden, zodat traumatische herinneringen uiteindelijk 'gewone' herinneringen kunnen worden.

Hoe gaat EMDR in zijn werk?

 1. De therapeut zal vragen terug te denken aan de nare gebeurtenis terwijl het kind/de jongere een koptelefoon op heeft waardoor klikjes te horen zijn.
 2. De therapeut zal vervolgens vragen wat er in gedachten naar boven komt.
  De EMDR-procedure brengt doorgaans een stroom van gedachten en beelden op gang, maar soms ook emoties en gevoelens. De klikjes zullen ervoor zorgen dat de herinnering minder heftig en minder (helemaal niet) emotioneel zal zijn.
Een belangrijk kenmerk van EMDR is dat er minder over de nare gebeurtenis hoeft te worden gepraat dan bij "praattherapie". Dit maakt EMDR zo geschikt voor kinderen en jongeren. Als EMDR goed wordt toegepast, dan heeft de behandeling geen enkel risico. Het ergste wat dan kan gebeuren is dat er niets verbetert. Waarschijnlijk hangen de klachten van uw kind en de gebeurtenis dan tóch niet samen. Of zijn er teveel andere stressfactoren die de klachten in stand houden. In dat geval kan een andere of aanvullende behandeling nodig zijn.

Het effect van EMDR

Groot voordeel van EMDR is dat het effect zo snel zichtbaar is. Ouders melden vaak meer effecten dan alleen vermindering van posttraumatische stressreacties, ze merken bijvoorbeeld ook vaak dat hun kind een inhaalslag en een groeispurt maakt.

Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen met KOECHING.